Γνωρίστε μας

Η αγάπη για την φύση και το πάθος για τον εκπληκτικό κόσμο της μέλισσας, μας οδήγησαν στην ενασχόληση με την μελισσοκομία. Η οικολογική μας προσέγγιση στη διαδικασία παραγωγής των προϊόντων μας και η χρησιμοποίηση ανακυκλώσιμων συσκευασιών είναι για μας αδιαπραγμάτευτη.

Μελισσοκόμος

Η αγάπη για την φύση και το πάθος για τον εκπληκτικό κόσμο της μέλισσας, μας οδήγησαν στην ενασχόληση με την μελισσοκομία. Η οικολογική μας προσέγγιση στη διαδικασία παραγωγής των προϊόντων μας και η χρησιμοποίηση ανακυκλώσιμων συσκευασιών είναι για μας αδιαπραγμάτευτη.
Στηριζόμαστε στην τελειότητα και τη σοφία της φύσης διατηρώντας την Ελληνική Παράδοση, παράλληλα με μοντέρνες ιδέες, πρακτικές και εξοπλισμό. Έτσι όλα μας τα προϊόντα είναι αγνά και δεν υφίστανται απολύτως καμία επεξεργασία.

Φιλοσοφία

Στηριζόμαστε στην τελειότητα και τη σοφία της φύσης διατηρώντας την Ελληνική Παράδοση, παράλληλα με μοντέρνες ιδέες, πρακτικές και εξοπλισμό. Έτσι όλα μας τα προϊόντα είναι αγνά και δεν υφίστανται απολύτως καμία επεξεργασία.
Το κλίμα και το έδαφος της Ηπείρου παρουσιάζει ιδιότητες μικροκλίματος, με εντελώς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπου μπορεί να συναντήσει κανείς μοναδική χλωρίδα και πανίδα. Για το λόγο αυτό είναι μια ευλογημένη περιοχή και η φυση της μοναδική για τα παγκόσμια δεδομένα!

Ευλογημένη Γη

Το κλίμα και το έδαφος της Ηπείρου παρουσιάζει ιδιότητες μικροκλίματος, με εντελώς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπου μπορεί να συναντήσει κανείς μοναδική χλωρίδα και πανίδα. Για το λόγο αυτό είναι μια ευλογημένη περιοχή και η φυση της μοναδική για τα παγκόσμια δεδομένα!